Recovery Toolbox for CorelDraw – Online hulp

Recovery Toolbox for CorelDraw ( Downloaden) is een krachtige en snelle hersteltool voor beschadigde CorelDrawbestanden (*.cdr-formaat). Ongeacht de oorzaak van beschadiging van een *.cdr-bestand, zal Recovery Toolbox for CorelDraw waarschijnlijk in staat zijn om uw afbeelding in enkele seconden te herstellen.

Dit program is voorzien van een eenvoudige en uiterst intuïtieve interface, waarmee iedereen met gemak een beschadigd bestand kan selecteren, herstellen en openen voor bewerking in CorelDRAW. Het vereist geen speciale vaardigheden of kennis, en kan doeltreffend worden gebruikt door gebruikers van elk niveau. Indien u een belangrijk CDR-bestand met het resultaat van dagen of weken werk niet kunt openen, sla dan niet in paniek en probeer eerst Recovery Toolbox for CorelDraw. Bij installatie van deze tool op uw PC, hebt u een goede kans om zelfs ernstig beschadigde bestanden te herstellen, en kunt u heel wat tijd en geld besparen.

Om het herstelproces uit te voeren, volstaat het om eenvoudige instructies uit te voeren tot aan de laatste stap van de wizard, wanneer de tekening wordt hersteld en overgebracht naar CorelDRAW voor verdere bewerking of opslag. BELANGRIJK: opdat het programma correct zou werken, dient CorelDRAW op uw computer te zijn geïnstalleerd bij aanvang van het herstelproces. Recovery Toolbox for CorelDraw slaat geen herstelde gegevens op naar een bestand, maar brengt ze rechtstreeks over naar CorelDRAW. Het programma wijzigt ook het beschadigde bronbestand niet en werkt met een kopie om verdere beschadiging of wijziging van het origineel te voorkomen.

De handleiding bevat uitvoerige instructies om het programma te gebruiken voor een snel en probleemloos herstel van CorelDRAW *.cdr-bestanden. Gelieve de handleiding volledig door te nemen voor u contact opneemt met onze technische dienst, waarschijnlijk vindt u er het antwoord op uw vraag. Indien dit niet het geval is, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Herstellen van CorelDRAW-bestanden (*.cdr)

Stap 1. Het bestand kiezen

Bij de eerste stap selecteert u het te herstellen bestand. Dit kan op drie verschillende manieren. U kunt de bestandsnaam en het pad invoeren in het veld midden in het programmavenster. U kunt ook op het kleine icoontje klikken rechts van het invoerveld om het standaard dialoogvenster voor het openen van een bestand te openen. U kunt eveneens een voorheen gebruikt *.cdr-bestand selecteren uit de drop-downlijst die wordt geopend door op een kleine knop met een neerwaartse pijl te klikken in het rechtergedeelte van het invoerveld. Zodra u de bestandsnaam en -locatie hebt opgegeven, kunt u doorgaan naar de volgende stap door op Next (volgende) te klikken onderaan het venster. Het programma zal u vragen of u zeker bent dat u wenst door te gaan, en start het herstelproces na bevestiging.

Stap 2. Voorbeeldweergave van herstelbare gegevens

De tweede stap van de wizard laat u een voorbeeldweergave zien van de tekening die is opgeslagen in het beschadigde bestand. U kunt in- en uitzoomen met de + en - toetsen of het muiswieltje. U kunt de afbeelding verplaatsen door met de linkermuisknop eender waar in de voorbeeldweergave te klikken en de muis te bewegen zonder de knop los te laten. De rechtermuisknop opent een inhoudmenu waarin u de navigatiemodus kunt kiezen - Zoom of Move (verplaatsen). Indien u de afbeelding niet kunt zien door uw bewerkingen (vb. buitensporig inzoomen), kunt u met het commando View (beeld) - Reset (resetten) terugkeren naar de oorspronkelijke weergave en terug inzoomen op de afbeelding.

Stap 3. Het bestand overbrengen naar CorelDRAW

Recovery Toolbox for CorelDraw slaat geen herstelde tekeningen op naar een bestand, maar brengt ze rechtstreeks over naar CorelDRAW om ze te bewerken en op te slaan in het gewenste formaat. Zoals hierboven werd vermeld, moet CorelDRAW zijn geïnstalleerd op uw computer opdat het programma correct zou werken. Indien dit niet het geval is, zal Recovery Toolbox for CorelDraw deze stap overslaan en een herstelverslag weergeven met een overeenkomstige foutmelding.

Indien er verschillende versies van CorelDRAW geïnstalleerd staan op uw computer, zal het programma suggereren om de versie te kiezen waarnaar de gegevens worden geëxporteerd.

Stap 4. Herstelverslag

Dit is de finale stap in de wizard, met een verslag van de herstelsessie. U kunt het programma beëindigen door op Finish (beëindigen) te klikken of teruggaan met de knop Back (terug) en een andere te herstellen bestand selecteren.

Andere kenmerken en commando's van het programma

U vindt nog twee handige commando's in het menu Actions (handelingen): Bronbestand verzenden en Bestandenlijst leegmaken. Met de eerste kunt u een beschadigd bestand toesturen aan de programmaontwikkelaars, indien Recovery Toolbox for CorelDraw het bestand niet heeft kunnen herstellen (dit kan ook via de knop Send file to developers (bestand toesturen aan de ontwikkelaars) onderaan het programmavenster in de stappen voorbeeldweergave en herstelverslag). Het commando Bestandenlijst leegmaken verwijdert eerder gebruikte bestanden en paden van de lijst.

Indien u de versie kent van het *.cdr-bestand waarvan u de gegevens wilt herstellen, gebruik dan het menu CDR Version (CDR-versie) om de versie te kiezen en de herstelprocedure sneller en nauwkeuriger te doen verlopen. Indien u niet zeker bent over de versie van het bestand, gebruik dan de optie Auto detect (zelf opsporen) en laat Recovery Toolbox for CorelDraw zelf bepalen over welke versie het gaat.

U merkt het, Recovery Toolbox for CorelDraw gebruiken is eenvoudig. Indien u een beschadigd CorelDRAW-bestand hebt op uw harde schijf, of een bestand dat beschadigd raakte tijdens een onderbroken download, zal deze fantastische software het probleem voor u oplossen, en u zo snel mogelijk terug laten verder werken, zodat u tijd, geld en waarschijnlijk ook heel wat stress bespaart.